Under Construction

ปลาส้ม

จ.อุบลราชธานี

585

฿ 120 /


กำลังการผลิตต่อเดือน :
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ชุมชนบ้านคำกลาง มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง ทำให้ผลผลติของการจับสัตว์น้ำของชาวบ้านจับได้ปริมาณมาก จึงคิดหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาที่จับมาได้ เกิดวิธีการแปรรูปปลาเพื่อการถนอมอาหารและแปรรูปเพื่อจำหน่าย


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง
ชื่อ
นางนาลอน ปราสาทศรี
ที่อยู่
96 หมู่ 4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์
087-6473382 , 087-6473382


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ