Under Construction

ชุดของขวัญก้างปลาโคก

จ.ตราด

642

฿ 100 / ชุด (2 ถุง)


กำลังการผลิตต่อเดือน : 100 ชุด
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ปลาโคก เป็นปลาที่พบได้ในทะเลอ่าวไทย โดยทั่วไปไม่ค่อยมีผู้นิยมบริโภคนัก ทำให้ราคาค่อนข้างถูก

ประกอบกับชาวประมงในพื้นที่บ้านยายม่อม สามารถหาได้เองในปริมาณที่มาก ดังนั้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาโคก รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว นางมัจซี สง่างาม ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชน จึงรวบรวมสมาชิกในชุมชนบ้านยายม่อมและจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม เพื่อนำปลาโคกที่ชาวประมงหามาได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ก้างปลาโคกแดดเดียว (ชนิดเค็มและหวาน) เนื้อปลาโคกแดดเดียว (ชนิดเค็มและหวาน) และน้ำพริกปลาโคก ซึ่งทางกลุ่มฯให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ (ลดเค็ม ลดหวาน) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในและนอกจังหวัดตราดเป็นอย่างดี ดังนั้นสินค้าจึงส่งไปขายทั่วเกือบทุกภาค เช่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

** จัดเป็นชุดของขวัญต้อนรับปีใหม่และเทศการต่างๆ 1 ชุด ประกอบด้วย ก้างปลาโคก ขนาดบรรจุ ถุงละ 110 กรัม จำนวน 2 ถุง ราคาจำหน่าย 100 บาท/ชุด


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนฟิ้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม
ชื่อ
นางมัจซี สง่างาม
ที่อยู่
161/12 หมู่ - ซ. - ถ. - ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์
081-9964388
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • J&T Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ