Under Construction

ลำไยลำพูน พรีเมียม

จ.ลำพูน

หมดสต๊อก อยู่นอกฤดูกาล 402

฿ 300 / ตะกร้า


กำลังการผลิตต่อเดือน : 2500
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

“ลำไยแปลงใหญ่” ลำไยคุณภาพจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง เขตดินดำน้ำชุ่ม ความอุดมสมบูรณ์สูง

แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิง เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 54 ราย บนพื้นที่มากกว่า 250 ไร่ ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่ม ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมายคือสมาชิกกลุ่มต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมีตลาดรองรับที่แน่นอนมีการเชื่อมโยงตลาด และสามารถกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดให้กว้างขึ้น

ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิงได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ได้แก่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดลดต้นทุนการผลิตพัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรมีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการวางแผนบริหารจัดการแปลง และเกษตรกรมีช่องทางการเชื่อมโยงตลาดกับจุดรับซื้อโดยตรง กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลริมปิงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิง เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดในการทำธุรกิจต่อไป


มาตรฐานที่ได้รับ

  • GAP พืชอาหาร (51010600-9131-0052)

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชื่อองค์กร
แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิง
ชื่อ
นายศุภกฤต วันมาละ
ที่อยู่
9/1 หมู่ 7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เบอร์โทรศัพท์
0808510677

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ